About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Munden´s Bar

Front page for Munden´s Bar

RPG system: LARP

Organized by

Äventyrsgillet

By

✏️Peter Hansson (Huvudförfattare)
✏️Peter Svärd (Huvudförfattare)
✏️Jenny Bremberg (Rollskrivare)
✏️Örjan Holmqvist (Rollskrivare)
✏️Magnus Liljedahl (Rollskrivare)
✏️Sandra Price (Rollskrivare)
✏️Jens Reuterberg (Rollskrivare)
✏️Johan Rünow (Rollskrivare)
OrganizerKim Ericsson
OrganizerMartin Holm
OrganizerChristoffer Krämer
OrganizerJoakim Lindfors
OrganizerOla Sundin

SydCon VI (1997), Polhemskolan, Lund, Sweden

OrganizerPeter Hansson

SydCon 7 (1998), Värnhemsskolan, Malmö, Sweden

OrganizerPeter Hansson
OrganizerPeter Svärd

GothCon XXIII (1999), Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden

OrganizerPeter Hansson

SydCon 8 (1999), Värnhemsskolan, Malmö, Sweden

OrganizerPeter Hansson

Download

PDF Characters (30min) - SydCon 1997 [Swedish] (0.1 MB)
PDF Folder text - SydCon 1997 [Swedish] (0 MB)
PDF Characters - SydCon 1997 [Swedish] (0.3 MB)
PDF Folder text - SydCon 1998 [Swedish] (0.1 MB)
PDF Characters - SydCon 1998 [Swedish] (0.3 MB)
PDF Folder text - SydCon 1999 [Swedish] (0.1 MB)
PDF Utskick - SydCon 1999 [Swedish] (0.1 MB)
PDF Characters - SydCon 1999 [Swedish] (0.3 MB)
PDF Överanmälningar - SydCon 1999 [Swedish] (0.1 MB)

Description

Gordon trodde fortfarande inte sina ögon. För minst hundrade gången denna vecka ögnade han igenom brevet han fått från de lokala myndigheterna. Mundens Bar (och dess kvarter) skulle rivas, staden ämnade bygga ett hypermodernt parkeringshus med plats för flera hundra bilar på denna plats. Sedan följde en hel lunta med juridiska snirkeltexter. Längst ner och med finstil text kunde han nätt och jämnt läsa: Beslutet kan ej överklagas. Gordon hade pratat med alla han kände men ingen verkade kunna hjälpa honom. Fast besluten om att avsluta sin karriär när den är som bäst hade han skickat inbjudningar til de flesta dimensioner. Sista natten med gänget i Mundens skulle bli barens genom tiderna häftigaste. Som extra dragplåster hade han bjudit in skådespelerskan Tina Mallon,
ett bombnedslag som skulle kunna aktivera en 95-årig homosexuell eunuck - if you gotta go, go with style.

Mundens bar har kontakt med 9999 dimensioner. Klientelet är allt från medeltida talande ankor till bitska vampyrer öoer främmande rymdpirater via cyber-alver. På Mundens kan inte det mesta hända, ALLT händer. Tänk Dig en korsning mellan Mos Eisley-Cantinan, The Hobbits Armpit (Thrud) och The Floating Vagabond så börjar Du närma dig.

Played at

SydCon VI (1997)
SydCon 7 (1998)
GothCon XXIII (1999)
SydCon 8 (1999)

Awards

SydCon VI (1997)

Winner, Publikens val
Peter Hansson och Peter Svärd

Referenced in the following articles

Kalendarium Page 20 StrapatS #6 (April 1993) StrapatS

LinksSend corrections for this page