About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

En Transylvansk Mardröm

Front page for En Transylvansk Mardröm

RPG system: LARP
Participants: 2 GMs, 27 players

By

OrganizerJon Heinpalu
OrganizerDaniel Roos

Download

Zip Scenario [Swedish] (2.8 MB)
PDF Rules [Swedish] (0.6 MB)
Word Characters [Swedish] (0.4 MB)
Zip Handouts [Swedish] (1 MB)

Description

De gamla makterna väckts till liv av ett presidentval

I en värld, inte helt olik vår egen, har de gamla väckts till liv av ett kommande presidentval i det traditionsbundna landet Rumänien. Men landet har förändrats sedan de sist tittade till det. De, den gamla folktrons mytologiska väsen, konfronteras nu av sådana moderniteter som demokrati och television.

Detta är inget White-Wolf lajv. Vi erbjuder en egen syn på vampyrer och friformslajv, 2000-säkert och sten-sax-påse fritt. Miljön är Transylvanien i Rumänien inför ett presidentval och vi tänker bl. a. direktsända partiledardebatter och kontinuerliga opinionsmätningar på TV. Alla karaktärer är intressanta och har egna intriger. Vid anmälan vill vi att du rangordnar följande möjliga alternativ från 1-4:
Monster I Politiker I Media I Säkerhet.
Vi vill dessutom ha ett foto på dig skickat till oss för att deltagare skall kunna se vem som är vem utan att fråga efter namn.

Played at

LinCon (2000)


Send corrections for this page