Alexandria

Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

En Transylvansk Mardröm

Vorderseite für En Transylvansk Mardröm

System: LARP
Teilnehmer: 2 Spielleiter, 27 Spieler

Von

OrgaJon Heinpalu
OrgaDaniel Roos

Herunterladen

Zip Szenario [Schwedisch] (2,8 MB)
PDF Regeln [Schwedisch] (0,6 MB)
Word Rollen [Schwedisch] (0,4 MB)
Zip Handouts [Schwedisch] (1 MB)

Beschreibung

De gamla makterna väckts till liv av ett presidentval

I en värld, inte helt olik vår egen, har de gamla väckts till liv av ett kommande presidentval i det traditionsbundna landet Rumänien. Men landet har förändrats sedan de sist tittade till det. De, den gamla folktrons mytologiska väsen, konfronteras nu av sådana moderniteter som demokrati och television.

Detta är inget White-Wolf lajv. Vi erbjuder en egen syn på vampyrer och friformslajv, 2000-säkert och sten-sax-påse fritt. Miljön är Transylvanien i Rumänien inför ett presidentval och vi tänker bl. a. direktsända partiledardebatter och kontinuerliga opinionsmätningar på TV. Alla karaktärer är intressanta och har egna intriger. Vid anmälan vill vi att du rangordnar följande möjliga alternativ från 1-4:
Monster I Politiker I Media I Säkerhet.
Vi vill dessutom ha ett foto på dig skickat till oss för att deltagare skall kunna se vem som är vem utan att fråga efter namn.

Hier gespielt worden

LinCon (2000)


Korrektionen für diese Seite einschicken