About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Befriade!

RPG system: Call of Cthulhu
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

Köxmixer

By

✏️Thorbiörn Fritzon
✏️Johan Jonsson
✏️Laila Wiberg
OrganizerLaila Wiberg

Description

Lovsången steg jublande upp mot den stora katedralens tak. Solen speglade sig i tusen och åter tusen glasprismor i de stora kristallkronorna. Det var snart dags - snart skulle Gregory den älskade pastor Gregory ställa sig framför sin församling. Han skulle skänka dem sitt manna, sina visdoms ord och de skulle åter få se hur de lama kunde resa sig, hur de drogberoende blev fria, hur nåden kom. I sakristian var koncentrationen total. "Himmelske fader, bevara våra medlemmar, kom och ge oss tecknen!" Fyra huvuden böjde sig framåt, Gregory visste att idag, just idag skulle dessa tre komma till insikt.

Played at

LinCon (1997)


Send corrections for this page