About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Där änglar dansa

Front page for Där änglar dansa

RPG system: Call of Cthulhu
Participants: 5 players

By

✏️Terje Nordin
✏️Mattias Närvä

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.1 MB)

Description

"In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti."
Kyrkosalen var fullpackad med folk. De var alla utmärglade, med trasiga kläder och blödande sår från hårt arbete, men deras blickar sken av hänförelse inför gudstjänstens glädjebudskap. Det var mörkt och rökigt, och luften var tung av lukterna från rökelse, svettiga kroppar och variga sår.
Två unga korgossar bar fram Kalken och Brödet, och kyrkoherden välsignade dem med rökelsekaret i Faderns, Sonen och den Helige Andens namn. Han höjde kalken, och ljudet från silverklockan som förkunnade att vinet nu förvandlats till Frälsarens eget blod dränktes av den extatiska massans sorlande. Församlingen trängde sig ivrigt fram för att få ta del av Guds eget kött och blod samtidigt som de stämde upp i en skränande "Kyrie Eleison".
Kyrkovaktmästare Kettil Birgersson satt ihopkurad i mörkret längst bak i salen, intill dörren till vapenstugan. Ett Guds mirakel hade sannerligen skett i denna avkrok i Sveariket. När den svarta döden kommit till byn för inte mindre än tre veckor sedan trodde alla att slutet var kommet. Många insjuknade redan de första dagarna, men innan det första dödsoffret visade Herren stor nåd. Genom sina änglar lät Han frälsa sin flock ur pestens klor, och över en natt hade alla mirakulöst tillfrisknat. Sannerligen var Herrens kärlek gränslös, och inför åsynen av Hans verk skälvde Kettil Birgersson i djupet av sin själ.
"Ite, missa est" förkunnade kyrkoherden.

Där änglar dansa är ett scenario till Call of Cthulhu förlagt i Svea rike anno 1351. Pesten härjar sedan ett år landet. Lärde män söker i stjärnorna efter en förklaring. Desperata människor söker med piska och eld göra bot för sina synder och det viskas att domedagen är nära. Spelarna tar rollerna av frankiska cisterciensermunkar som under sin resa för ordens årliga visitation av dotterklostern i Svearnas och Götarnas rike hör ryktas om ett mirakel i Gudsberga kloster i Dalarna. Herrens änglar sägs ha botat den pestsmittade ortsbefolkningen över en natt.

Played at

SnöKon (2003)


Send corrections for this page