About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Riget

Front page for Riget

RPG system: Systemløst
Participants: 6 players

By

✏️Claus Ekstrøm

Download

PDF Scenario [Danish] (31.8 MB)
PDF Characters [Danish] (9.6 MB)
PDF Handouts [Danish] (5.7 MB)

Description

Til de studerende.

Som et led i at etablere en forbedret studieordning, tilbydes det forsøgsmæssigt fra Rigshospitalets medicinsk-kirurgiske afdeling, at en mindre gruppe studerende i en uge kan følge overlæge, dr. med. Hans P. Jakobsen. Forsøget skal være med til at bestemme, om det vil være hensigtsmæssigt med en kort praktikperiode i starten af studieforløbet, hvor de studerende kan få indblik i miljøet.

Interesserede bedes snarest muligt henvende sig hos studievejlederne eller på sekretariatet, hvor de kan få yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Played at

Fastaval XI - Paranormal Con (1997)

Awards

Fastaval XI - Paranormal Con (1997)

Winner, Bedste Redigering


Send corrections for this page