About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Pocahontas Hämnd

Front page for Pocahontas Hämnd

RPG system: Call of Cthulhu
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Caj Karlsson
✏️Greger Lundstedt
OrganizerCaj Karlsson
OrganizerGreger Lundstedt

Download

PDF Scenario [Swedish] (16.5 MB)

Description

En föreläsning om Inka- och Mayaindianernas föreställningar och eventuella kontakter med rymden och rymdresenärer får till följd att fem unga studenter tvingas omboka sina studieschema. De studier som sedan följer är av en uttalat mer praktisk och handgriplig natur, mer anknutna till verkligheten, även om verkligheten verkar innehålla inslag som vanligtvis inte inbegrips i begreppsdefinitionen, inslag av en djupt oroande och revolutionerande karaktär som ställer många tidigare vedertagna vetenskapliga begrepp på huvudet. Vetgirighet och nyfikenhet blandas med rädslan för det okända. Skall studenterna våga söka sanningen med risk för liv och vett? Berömmelse och framgång lockar, men riskerna är överväldigande. Är människan redo för denna upptäckt eller bör man tiga den till döds?

Hur studenterna än gör och vad som än sker kommer världen aldrig mer att vara sig lik.

Året är 1922.

Played at

Borås Spelkonvent 13: Me Traici Supra, Scotte! (1995)

Referenced in the following articles

Sanningen om Call of Cthulhu Page 11 Borås Spelkonventslök (5 november 1995) Löken

TriviaSend corrections for this page