Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

Svarta tinget – Andra delen i Kustländarkrönikan

RPG system: Adventures in Middle-Earth (DnD 5e)

By

✏️Alexander Fahlander
✏️Ewelina Fahlander

Description

Lyssna till havets andetag
Det andas precis som du
Spegla dig i dess stora djup
Det har levt mycket längre än du

Det Norra tinget närmar sig, och Glimmervik förbereder sig för att ta emot de andra stammarnas sändebud. Vid de stående stenarna på Röda ön kommer högt och lågt att lyftas inför hövdingar, Vindviskare och förfäder.

En handfull vintrar har passerat för vännerna Harn, Bronja, Bohran, Eira och Nilja sedan de genomförde Första jakten, och som vuxna kustländare har de nu rätt att närvara och tala inför tinget. Drömmar, syner och öden kommer att blottas, med konsekvenser som bara Vindarnas fader kan förutspå. Ord, dåd och ett dolt hot kan komma att förändra dessa unga kustländares liv och deras stam för alltid.

I detta äventyr får ni återvända till Glimmervik och återigen axla mantlarna som de unga kustländarna från Sägners början. Precis som i föregående scenario kommer fokus att ligga på karaktärsspel, samberättande och utforskande av kustländarnas kultur och seder. Men, du måste inte ha spelat Sägners början för att kunna spela detta äventyr.

Played at

SävCon XIX (2019)


Send corrections for this page