About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Vrakplundrarna

RPG system: Eon IV

By

OrganizerDaniel Gustafsson
OrganizerPontus Kjellberg

Description

Stormen slet i Hypatias segel. I vattnet syntes rev som jättelika tänder, de ville sluka skeppet med sjömän, last och allt. Styrman Anjaar kisade i natten för att väja för nästa grund. ”Alle man på däck!” vrålade han när ännu en hotfull skugga dök upp. Besättningen rörde sig vant på däck. De klättrade i riggen och revade seglen, andra spikade igen skeppsluckorna.

Vid relingen hulkade dvärgen Zihr “Vontar! Rädda mig”. Skeppskocken Zanna skrockade från kabyssen“Synd att mitt kök inte föll er i smaken, mäster”. I cabinen rafsade consulatorn Vitalia ihop loggarna som for runt av sjögången. Hon svor då en flaska learamskt vin gick i tusen bitar mot golvet.

I utkiken spejade sjöman Agna. På klipporna syntes en fyrbåk vars flammor reste sig höga av vinden. “Två grader styrbord!” skrek han och styrmannen drog i rodret. Detta var de värsta reven han sett. Han kramade sitt daakkors och bad...

Vrakplundrarna är ett scenario till Eon IV. Det utspelar sig i Damarien vid den ökända Vrakkusten där många skepp gått i kvav genom åren...

Played at

GothCon XLI (2017)


Send corrections for this page