Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Duskville: arven fra skyggene

RPG system: Call of Cthulhu Dark on Bikes
Participants: 5 players

By

✏️Maja Kvendseth

Description

Duskville er en småby et sted i USA, så isolert at ingen har kontakt med omverden. Her opplever en liten vennegjeng på 10-12 år store omveltninger etter ordførerens dødsfall. Spillet er en mashup av Chtulhu Dark og Kids on Bikes. Deler av settingen lages i samarbeid med spillerne, som kan velge ferdige roller eller å lage sine egne. Rollene er barn. Spillet trekker på inspirasjon fra bl.a. Stranger Things, Dark, og IT.

Played at

ARCON 35: Laboranter og Labyrinter (2019)


Send corrections for this page