About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

A Strange and Debauched Proposal

RPG system: Call of Cthulhu 6th edition
Participants: 1 GM, 6 players

By

✏️Tom Andersson
OrganizerTom Andersson

Description

1856: Den distingerade officeren Archibald Herbert Ashtoncraft återvänder från Krimkriget till England för att göra anspråk på ägor och en titel som en avlägsen släktning lämnat efter sig. Tillsammans med honom färdas hans troge adjutant och kammartjänare Haidar, sin dotter Mathilda och hennes entourage av lärare som nu skall försöka göra sig till herrar över dessa ödsliga, nedgånga ägorna. Men att anta att dessa ägor, dess herdar och skogar, tinnar och torn, stillsamt kommer vika sig och acceptera sina nya herrar, det är att dessvärre att tro för mycket...

Played at

LinCon (2016)


Send corrections for this page