About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Cumulunimbus

Front page for Cumulunimbus

Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

NisseNytt

By

✏️Staffan Andersson
✏️Anders Björkelid
OrganizerStaffan Andersson
OrganizerAnders Björkelid
🎨Anders Björkelid
📰Anders Björkelid

Download

PDF Scenario [Swedish] (27.5 MB)
PDF Bakgrunden [Swedish] (21 MB)
PDF Handouts [Swedish] (28.6 MB)

Description

Blekgrå linjer över en slät bergsplatås mörkgrå bakgrund av grus och sten. Från en punkt kan man följa linjerna med blicken när de sträcker sig mot horisonten. Förgäves försöker man finna meningen med mönstret, men skönjer blott en liten del av helheten.

Man kan följa en linje, lämna punkten bakom sig och gå. Då knastrar gruset under skosulorna och man förnimmer hur linjen förändras längs vägen, hur den kröks och smalnar, delas och knyts ihop, breddas och slutligen upphör. En linje har följts till sitt slut, men hundratals andra finns ännu kvar. Och även om man vandrar längs dem alla kommer helheten att förbli dold.

För att se det hela måste man lämna planet, lämna bergsplatån nedanför och höja sig mot molnen. Från ovan kan man skåda alla linjer samtidigt. Man ser dem skiljas och mötas. De vävs samman till figurer och mönster. Spiraler, fåglar, apor. Skepnader och symboler på den gigantiska bonad av sten som breder ut sig långt där nere.

Och vinden sjunger i luftballongens linor när man svävar högt ovanför helhetens mönster.

Played at

GothCon XX (1996)
SillyCon V (1996)
UppCon '97 (1997)

TriviaSend corrections for this page