Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Leongrad

Front page for Leongrad

RPG system: Oktoberlandet
Genre: Efterforskning, Intrige
Participants: 1 GM, 3-4 players

By

✏️Martin Svärd
OrganizerMartin Svärd
🎨Johan Nohr

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.6 MB)

Description

Vid ett stort fyrkantigt bord som var placerat mitt i rummet matade försiktigt Teovskij den lilla musan med gammelost. Gnomen log, han hade försökt med många sorter innan han hittat den sort som det lilla djuret accepterat. Uppfinnaren sköt därefter den minimala buren in i den konstiga skrivmaskinen, där den blev helt dold. Sedan satte han igång att skriva. För varje bokstav han tryckte ned hördes ett surr i någon halvsekund innan det slamrade till på pappret. Ljudet skulle höras ganska långt om inte det fönsterlösa rummet hade varit överfullt av bråte, maniklar, travar med papper och skräp.
”Det här är makalöst! Vi trycker upp allt och sprider det med flygblad i hela Trästan. Revolutionen är nära!” Alven Libov var i sitt esse och vandrade runt på cinematografscenen samtidigt som han läste. Teovskij stod nöjd bredvid och firade med en tsigarett. Han hade lyckats tillverka en maskin som kunde förutspå framtiden.

Played at

GothCon XLII (2018)


Send corrections for this page