Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Krigsmaskinen

Front page for Krigsmaskinen

RPG system: Fri form
Genre: Gyser
Participants: 1 GM, 3-5 players

By

✏️Fredrik Karlandus
✏️Daniel Landgren
OrganizerFredrik Karlandus

Download

PDF Characters [Swedish] (0.7 MB)
PDF Scenario [Swedish] (0.7 MB)

Description

Översten rörde långsamt i sin tekopp medan han tittade ut genom observationsfönstret, på den sönderbombade marken utanför fortets väggar. Det stod människor där ute. Fältbestraffning nummer ett kallades det. Tanken var att den straffade soldaten skulle stå bunden vid en påle bakom fronten…inte korsfäst på järnbalkar ute i leran och granatregnet. Men vissa regler var annorlunda här i Fort Douze. En knackning på dörren fick översten att vända sig från fönstret. Det var löjtnant Haig. Löjtnanten var blek och darrade. Hans uniform var trasig och blodstänkt. Han gjorde ett försök till honnör. ”Sir, vi har lyckats starta den andra turbinen. Maskinen borde vara funktionsduglig inom fyrtioåtta timmar.” Översten nickade, och smuttade på sitt te. Löjtnanten stod kvar i dörröppningen, tvekande. ”Sir…vad…vad är syftet med maskinen? Vad gör den?” Översten vände sig tillbaka mot fönstret. ”Fråga menige Barnslow,” sa han. ”Sir? Barnslow? Barnslow är död. Han dog nere i turbinrummet. Det vet ni väl?” Översten svarade inte, utan drack långsamt sitt te.

Krigsmaskinen är ett skräckscenario i samma anda som Cube-filmerna och Amnesia: The Dark Decent. Spelarna tar på sig rollen som soldater i det gudsförgätna Fort Douze på västfronten i första världskriget. Soldaterna är isolerade från resten av armén, deras befäl håller långsamt på att tappa greppet om verkligheten, och nere i tunnlarna under fortet vilar en enorm maskin vars syfte de inte förstår.

Played at

GothCon XXXVII (2013)


Send corrections for this page