About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Verbal Kombat

(AKA: Verbal Kombat by dö Docks, Verbal Kombat – Midnattsblot)

RPG system: LARP Verbal Kombat Standard
Participants: Ingen begränsning

Organized by

Rollspelsbaren

By

OrganizerCarl Toftfelt

LinCon (2001), Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping, Sweden

OrganizerDaniel Karlsson (LinCon 2001)

SydCon 11 (2002), Sweden

OrganizerGunnar Söderberg (SydCon 2002)

GothCon XXX (2006), Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden

OrganizerHenrik Rindlöw (Gothcon 2006)
OrganizerGunnar Söderberg (Gothcon 2006)

LinCon (2006), Linköpings Universitet, Campus Valla, Linköping, Sweden

OrganizerMagnus Pettersson (LinCon 2006)

GothCon XXXI (2007), Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden

OrganizerJens Carlberg (Gothcon 2007)
OrganizerGunnar Söderberg (Gothcon 2007)

LinCon (2007), Linköpings Universitet, Campus Valla, Linköping, Sweden

OrganizerMagnus Pettersson (LinCon 2007)

LinCon (2008), Linköpings Universitet, Campus Valla, Linköping, Sweden

OrganizerMagnus Pettersson (LinCon 2008)

GothCon XXXIII (2009), Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden

OrganizerGunnar Söderberg (Gothcon 2009)

GothCon XXXIV (2010), Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden

OrganizerGunnar Söderberg (Gothcon 2010)

GothCon XXXVI (2012), Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden

OrganizerJohn Wiberg (Gothcon 2012)

GothCon XXXVII (2013), Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden

OrganizerJohn Wiberg (Gothcon 2013)

GothCon XXXVIII (2014), Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden

OrganizerJohn Wiberg (Gothcon 2014)

GothCon XLV (2022), Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden

OrganizerGunnar Söderberg (Gothcon 2022)

Description

Det finns ingen som helst sanning i ryktena om att dessa icke aktoriseade turneringar skulle hållas på GothCon, och ingen fortlöpande tradition som pågått i fem år. Och absolut inget vandringspris som till sist är återfunnet.

Så det kommer inte ske igen!

Played at

LinCon (1996)
LinCon (1997)
LinCon (2000)
LinCon (2001)
SydCon 11 (2002)
LinCon (2003)
GothCon XXX (2006)
LinCon (2006)
GothCon XXXI (2007)
LinCon (2007)
GothCon XXXII (2008)
LinCon (2008)
GothCon XXXIII (2009)
LinCon (2009)
GothCon XXXIV (2010)
GothCon XXXV (2011)
GothCon XXXVI (2012)
GothCon XXXVII (2013)
GothCon XXXVIII (2014)
GothCon XLV (2022)


Send corrections for this page