About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Into the furnace

(AKA: M16 Into the Furnace)

RPG system: USCM Jorden 2159
Participants: 3-6 players

By

✏️Oskar Grindemyr

LinCon (2002), Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping, Sweden

OrganizerOskar Grindemyr

NärCon (2004), Kulturpalatset, Örebro, Sweden

OrganizerGustav Andersson
OrganizerOskar Grindemyr

Description

Företaget Sakkonowara Industrial äger gruvplaneten AV-27, men har sedan 3 år tillbaka hyrt ut några av gruvorna till UA. Nyligen påträffade gruvarbetarna i en av UA gruvor ett metallobjekt av okänd storlek som enligt preliminära analyser är över 1000 år gammalt. Endast en liten del av objektet är frilagt, men det bedöms vara över 300m långt. Situationen kompliceras av att Sakkonowara också känner till objektet och gör anspråk på det i och med att företaget äger planeten.

Förkunskaper: Inga förkunskaper

Played at

LinCon (2002)
NärCon (2004)


Send corrections for this page