About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Operation: Lime Green

Front page for Operation: Lime Green

RPG system: D10-baserat system
Participants: 1 GM, 3-6 players

By

✏️Claes Sundström
🎨Henrik Hörlin (Poster)

Download

🖼️ Poster [Swedish] (2.8 MB)

Description

Operation Lime Green
CNN News Bulletin -2084-08-31
-"Den autonoma federationen Cômte de Marais är på randen till en allvarlig inbördeskonflikt. Den politiska oppositionen har blivit
allt mer högljudd och kräver presidenten Fredéric Mojambes avgång. Rykten gör gäIIande att oppositionstrogna arméstyrkor
förbereder en väpnad statskupp. För att skydda federationens demokratiska regering har USA beslutat stödja landets regeing med militär rådgivning.

Återigen rycker marinkåren ut för att försvara demokrati och ordning, denna gång i den fransk-afrikanska federationen Cômte de Marais.

Marinkårsbataljonernas mål är att med sin närvaro avskräcka de icke-demokratiska krafterna från att öka oroligheten i landet
ytterligare. USA har varskotts om att möjligheten till en militärkupp är nära förestående av SCINT (Space Colonization
lNTelligence), som bevakar det politiska läget i områden där USA har ekonomiska eller politiska intressen. För att om möjligt
förekomma ett eventuellt kuppförsök har man ställt militär rådgivning till förfogande i form av 3 förstärkta bataljoner ur 4:e
marinbrigaden. Bataljonerna förbereder sig för närvarande på Georgia 525 för att snabbt kunna förflytta sig till Cômte de Marais. I
styrkan ingår hela 1st Spec Ops Coy, under ledning av Major Otto Burns jr. När bataljonerna har landstigit på FF skall de förstärka och utbilda ett antal regeringstrogna arméförband. Vissa amerikanska förband skall på plats bedriva underrättelsetjänst i syfte att vidare utröna oppositionens möjligheter till väpnad kupp.

Fakta:
Du spelar: Soldat ur 1 Spec.Ops.Coy / 4:th Marine Brigade
Din uppgift: Planera och utföra ett uppdrag, enligt senare order
Dina resurser: Bataljonens materiel och tillgångar är till ditt förfogande

Regelsystem: Ja, lite. D10-baserat system för att simulera vissa händelser, färdigheter o.dyl.
Speltid: Materielgenomgång, order och planering - 1 till 2 tim. Speltillfälle - 4 till 8 timmar
Lagstorlek: 3-6 spelare

Played at

Borås Spelkonvent 19: Potius Sero Quam Numquam (2001)


Send corrections for this page