Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

Operation: Lime Green

Forside til Operation: Lime Green

System: D10-baserat system
Deltagere: 1 GM, 3-6 spillere

Af

✏️Claes Sundström
🎨Henrik Hörlin (Poster)

Download

🖼️ Poster [svensk] (2,8 MB)

Foromtale

Operation Lime Green
CNN News Bulletin -2084-08-31
-"Den autonoma federationen Cômte de Marais är på randen till en allvarlig inbördeskonflikt. Den politiska oppositionen har blivit
allt mer högljudd och kräver presidenten Fredéric Mojambes avgång. Rykten gör gäIIande att oppositionstrogna arméstyrkor
förbereder en väpnad statskupp. För att skydda federationens demokratiska regering har USA beslutat stödja landets regeing med militär rådgivning.

Återigen rycker marinkåren ut för att försvara demokrati och ordning, denna gång i den fransk-afrikanska federationen Cômte de Marais.

Marinkårsbataljonernas mål är att med sin närvaro avskräcka de icke-demokratiska krafterna från att öka oroligheten i landet
ytterligare. USA har varskotts om att möjligheten till en militärkupp är nära förestående av SCINT (Space Colonization
lNTelligence), som bevakar det politiska läget i områden där USA har ekonomiska eller politiska intressen. För att om möjligt
förekomma ett eventuellt kuppförsök har man ställt militär rådgivning till förfogande i form av 3 förstärkta bataljoner ur 4:e
marinbrigaden. Bataljonerna förbereder sig för närvarande på Georgia 525 för att snabbt kunna förflytta sig till Cômte de Marais. I
styrkan ingår hela 1st Spec Ops Coy, under ledning av Major Otto Burns jr. När bataljonerna har landstigit på FF skall de förstärka och utbilda ett antal regeringstrogna arméförband. Vissa amerikanska förband skall på plats bedriva underrättelsetjänst i syfte att vidare utröna oppositionens möjligheter till väpnad kupp.

Fakta:
Du spelar: Soldat ur 1 Spec.Ops.Coy / 4:th Marine Brigade
Din uppgift: Planera och utföra ett uppdrag, enligt senare order
Dina resurser: Bataljonens materiel och tillgångar är till ditt förfogande

Regelsystem: Ja, lite. D10-baserat system för att simulera vissa händelser, färdigheter o.dyl.
Speltid: Materielgenomgång, order och planering - 1 till 2 tim. Speltillfälle - 4 till 8 timmar
Lagstorlek: 3-6 spelare

Spillet på

Borås Spelkonvent 19: Potius Sero Quam Numquam (2001)


Indsend rettelser for denne side