About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Kristalldolken XII: Hämnd och Hemkomst

Front page for Kristalldolken XII: Hämnd och Hemkomst

RPG system: AD&D

By

✏️Carl-Niclas Larsson
✏️Peter Olausson
✏️Paul Padoan
OrganizerCarl-Niclas Larsson
OrganizerPeter Olausson
OrganizerPaul Padoan

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.3 MB)
PDF Characters [Swedish] (0.1 MB)
PDF Utskick - Inledning [Swedish] (0.1 MB)
PDF Utskick - Brev [Swedish] (0 MB)

Description

De tittade klentroget på varandra, Sabina Domitius läste högt: "De åtalade Senator Marcus Buppo, Senator Aenilius Ihvius, Senator Castor Gemellus fd militärkonsul, Senator Gajus Milius and Senator & Pontifex Minimum Pollio Domitius åtalas för att på eget initiativ konspirerat till att starta anfallskrig.

De anklagade har dessutom själva och genom ombud utövat grovt övervåld mot flera Brisiska medborgare däribland 376 fall av mord av första graden, 628 fall av grov misshandel samt 15869 fall av psykisk misshandel. Dessutom har de anklagade förorsakat Brisiska myndigheter kostnader på totalt 23754,50 Brisiska gulddukater.

Senator Pollio Domitius anklagas dessutom för att på Brisisk mark ha dyrkat Rofocale, en på Brisisk mark förbjuden gud. De åtalade befinns skyldiga på alla punkter. Magistraten i Brishamn dömer, med tanke på brottens grova art och omfattning därför alla till döden genom halshuggning. Senator Pollio Domitius döms dessutom till kölhalning. Domarna kan ej överklagas."

- Barbarer, Brisiska hundar! utbrast Camilla Gemellus. Hur kan de göra så här? Och den eländiga senaten vill inte hjälpa oss eller ens ta något ansvar. Vi måste göra något!
- Men tänk på äran att bli änkor i så unga år och efter sådana hjältar, invände Messalina Ihvius.
- Nej! Våra makar har mycket kvar att ge. Vi måste befria dem, påpekade Livilla Buppo.
Och så blev det...

Årets Kristalldolk är en uppföljning av förra årets äventyr. Huvudpersonerna är fruarna till förra årets hjältar. Äventyret kommer i huvudsak att äga rum i Brishamn, en klassisk ort i Dolk-sammanhang. I förra årets äventyr fick vi till stor del stifta bekantskap med den Almondske mannen. Årets äventyr kommer att ge motsvarande blick på den Almondska kvinnan.

Played at

UppCon '96 (1996)


Send corrections for this page