About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

En död fogde i badhuset

Front page for En död fogde i badhuset

RPG system: Freeform
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Claes Andreasson

Download

PDF Scenario [Swedish] (13.7 MB)
PDF Characters [Swedish] (6.2 MB)
PDF Världsbeskrivning [Swedish] (3 MB)

Description

Redan samma morgon, 17 juni, upptäcks kroppen av herr bankdirektör Dieter Simmel, en av den framlidne fogdens trogne besökare. Han rapporterar chockad till stadsvaktens kommendant herr Klaus Wickel: "Fogden ligger död i badhuset."

Borgmästare herr Otto Zart mottager under förmiddagen budet om den kejserliga fogdens död och beslutar att liket inte får flyttas till bårhuset innan nästa kejserliga bestickning, Kajserliche Armeelager Seevolden, är kontaktad. Bud sänds till kommendant herr Karl Kerneuc på bestickning om den prekära situationen: "Kejserlig stadsfogde ligger död i badhuset. Fallet under Er kompetens. Borgmästare Otto Zart."

Morgonen den 19 juni rullar den kejserlige provinsdomaren herr Mannfried Massgebends jättelika mörka vagn, av märke Kaiserwagen, ut på stadens Seeburgs torg. Ut kliver provinsdommaren själv med lagboken i ena handen. Han har kommit för att skipa rättvisa.

Played at

Stockon -97 (1997)


Send corrections for this page