Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Sigillets Förstörande

RPG system: Drakar och Demoner

By

✏️Björn Kauppi
✏️Daniel Roupé
OrganizerBjörn Kauppi
OrganizerDaniel Roupé

Download

Zip Scenario [Swedish] (1.5 MB)

Description

"Med en svepande gest utförde Lemuel de sista rörelserna i den komplicerade ritualen sin skulle beröva jungfrun hennes liv för att lägga det till hans eget omätliga livsbehov. Jungfruns skrik ekade fortfarande i de mörka hallarna långt efter att ritualen fullbordats. Lemuel torkade svetten ur sin panna samtidigt som han tillkallade Hedrai med sin gyllene visselpipa. Hedrai kom i sin vanliga takt med ivrighet och tjänstvillighet.
- Nu är jag klar med henne. Nu har du henne för dig själv, för evigt, min vän. Jag hoppas att hennes kropp kan tjäna både dig och mig. Är det förresten något särskilt som har hänt under ritualen, min kära Hedrai?
- Ja, Fader. Ett smärre irritationsmoment, bara. Deras ben ger nog våra väktare ett gott skrovmål. Det var förvånansvärt att de fann ingången, men det kan ju du ta hand om.
- Vilka var de? frågade Lemuel med en ondskefull blick.
- Tre krigare och två patetiska präster med värdelösa kunskaper. De visste inte hur man skulle överleva... Jag tog hand om dem på det vanliga sättet.
- Gott! Har vår mörke vän hört av sig, eller håller sigillet?
- Sigillet verkar hålla, men du bör nog inleda fas två och offra flickan du stal från den där magikerstaden..."

Played at

Stockholms Spelkonvent (1995)

TriviaSend corrections for this page