About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

I faderns namn

Front page for I faderns namn

RPG system: Call of Cthulhu (EJ MYTHOS)
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Terje Nordin
✏️Mattias Närvä

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.4 MB)

Description

420310 kl. 00.15
Till: Hauptsturmführer Erich Landsknecht

Från: Sturmbannführer Paul Ebhert

Bakgrund: Den 9 mars kl. 22.34 fanns Kurt Hassler, distriktsledare NSDAP och tillika fabrikör, mördad i sin tjänstebostad vid Hassler Textil & Konfektion blekeri. Den mördade hittades i sitt kontor av betjänten Borzyslaw Kruszynski, men några vittnen till mordet har ännu inte rapporterats. Brottsplatsen har stängts av i väntan på er utredning. Till följd av Herr Hasslers medlemskap i SS sköts utredningen internt och faller därför inte på Gestapo.

Att göra: Hauptsturmführer Landsknecht uppdras att utreda fallet och avlägga rapport den 13 mars. Till Hauptsturmführerns förfogande ställs soldaterna Schmitt, Mehlinger och Albrecht från Waffen-SS. Utredningen bör iaktta försiktighet med tanke på ärendets politiska natur.

Detta äventyr utspelar sig i det av Tredje Riket ockuperade Polen år 1942. Rollpersonerna spelar SS-soldater som utreder mordet på en förmögen och uppsatt medlem av det nazistiska partiet. Vi eftersträvar inte att återskapa historiska detaljer men försöker så långt som möjligt att uppnå en känsla av realism i den historia vi berättar. Vi använder Call of Cthulhus spelsystem då det fungerar bra för äventyr med betoning på mysterier och problemlösande. Naturligtvis har inte det spelets övernaturligheter någon del i äventyret. Äventyret försöker hålla en seriös ton, spelare och spelledare bör respektera ämnets allvar.

Played at

MittKon 2002AD (2002)

TriviaSend corrections for this page