Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Döden i Venedig

Front page for Döden i Venedig

RPG system: Vampire: The Masquerade Dark Ages
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Johan Englund
✏️Tom Lindahl
OrganizerJohan Englund
OrganizerTom Lindahl

Download

PDF Scenariet 1998 (2,4 MB)
PDF Scenariet 1348 (3,5 MB)
PDF Spilpersoner (0,9 MB)

Description

Facklornas fladdrande sken lyser hjälpligt upp den livliga hamnen, dess kajer och förrådshus. Trots den sena timman är det fortfarande febril aktivitet bland skutor och lastslupar. På avstånd hörs skeppsklockor klämta, en skadad skuta är på väg in i hamnen. Några legoknektar kikar nyfiket fram bakom ett kolli tyg; en av dem har fortfarande vinkruset till munnen. De anstränger sig för att försöka få en blick av vad det är som händer där ute på redden.

"Stå inte där och häng era avskum, förtjäna er lön!"

De båda avbryts tvärt av en pisksnärtslik stämma. Ur skuggorna frigör sig en gestalt, hans blick verkar för ett ögonblick glimma med en rödaktig lyster. Mannens korpsvarta, korta hår kontrasterar mot den sjukligt bleka hyn och de blanka ögonen. Knektarna samlar närmast panikartat ihop sina tillhörigheter och utan att möta den bleka gestaltens blick skyndar de iväg ut på bryggorna. Den bleka mannen vänder sig om och nickar småilsket mot betraktaren.

Är det Er skuta som anländer i denna sena timma? Vår Furste är djupt oroad av de rykten som cirkulerar." Mannen väntar inte på svar utan fortsätter: "Sjukdomar som angriper besläktade är inte att leka med." Han kastar en ilsken blick ut mot bryggan. "Ej heller tecken på våra anfäders förestående uppvaknande" muttrar han irriterat.

Du känner hur fruktan griper tag i din själ, hur tungan nästan fastnar mot din gom och ditt svar blir ett ynkligt pipande,

"Eh, Hans eminens har gett tillåtelse för klanäldsten av klan Ventrue, Vincenzo da Riotta, att mottaga sin gemål." Mannens skeptiska blick vänds hastigt bort då det hörs skrik och jämmer från en av sluparna vid den nyanlända skutan.

Du väcks plötsligt ur dina tankar då flygplanet rycker till när landningsstället tar i marken. Inbromsningen får det lilla flygplanet att skaka, men i dina sinnen dröjer sig fortfarande dofterna från trettonhundratalets Venedig kvar...

Detta scenario är ett dubbel-scenario, tänkt att spelas i två skilda omgångar med samma spelare. I första delen spelar man de fyra karaktärerna år 1348, och i andra delen samma karaktärer fast år 1998.

Played at

GothCon XXII (1998)

TriviaSend corrections for this page