Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

När man får oväntat besök...

RPG system: Eon

Organized by

Neogames AB

By

✏️Dan Johansson

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.1 MB)

Description

Den smäckra enmastade segelbåten gled sakta in mot Jarlas hamn. Åtta par åror tog fartyget allt närmare den lilla gruppen som väntade på kajen. Tom spanade ut i mörkret mot båten och vände sig sedan mot de andra: "Kom nu ihåg vad mäster sa. Vi får inte schabbla bort den här affären."

De andra teg. Det var kallt i luften och fortfarande mörkt ute. De hade väntat ända sedan midnatt på tirakernas båt och nu när den äntligen dök upp höll natten på att övergå i gryning. I fören kunde man se konturerna av en storvuxen tirak som stod redo med en tross.
"Kom igen nu", sade Tom och gick med bestämda steg tirakernas båt till mötes.
"Välkomna", ropade Tom. "Vi hälsar er alla välkomna till Jarla".
Toms rop försvann ut i natten. En pinsam tystnad lägrade sig över hamnen och Tom skulle just till att hälsa igen då tiraken plötsligt höjde sin röst:
"Grima vill ha sprit. Nu!"

Played at

GothCon XXIII (1999)


Send corrections for this page