About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Lokes goda gärning

Front page for Lokes goda gärning

RPG system: Freeform

Organized by

Irrbloss

By

✏️Johan Berg
✏️David Larsson
✏️Johan Salomonsson
OrganizerJohan Berg
OrganizerDavid Larsson
OrganizerJohan Salomonsson

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.6 MB)

Description

Gudarna hade samlats i Asgård, vid Urds brunn, och gudarna brukade mötas där för att skipa lag. Där var Oden, Tor, Njord, Frej och Loke. Som vanligt klagade gudarna på Loke. Loke i sin tur hävdade sin oskuld och sade att han aldrig haft för avsikt att göra något ont. Det var alltid de andra gudarna som förvred hans gärningar så att han hamnade i dålig dager, och detta gällde inte minst Tor. Trätandet fortsatte en lång stund, ända tills dess att Loke föreslog ett vad för att bevisa sina ord.

“Även om jag gör gott så kommer ni att förvrida det till något ont“, sade han med skälvande stämma och försökte se förnärmad ut. De andra svarade att den dagen Loke gjorde något gott så skulle de naturligtvis hylla hans gärning. Loke kallade dem då för lögnare. Vid detta sträckte Tor handen mot Mjölner och åskan mullrade i skyn, men innan han hann göra något mer sade Loke att han visste ett sätt att avgöra tvisten. Han föreslog att de skulle enas om en god gärning som han kunde utföra för att sedan vänta och se om det inte blev som han trodde. De andra skrattade och sade att ett sådant vad kunde de ju inte förlora. Då sade Loke att de var tvungna att lova att inte på något sätt ingripa mot hans gärning och heller aldrig hålla den mot honom. De svor alla vid detta.

“Kom barn av Midgård, samlas kring elden. Sätt er framför mig i en ring, så skall jag, Loke, berätta en sällsam historia för er. Den handlar om en underskön prinsessa och hennes många friare. Men nu går jag händelserna i förväg. Låt mig istället börja med att få presentera historiens fyra hjältar. De kommer från varsitt hörn av Midgård och de är alla på väg till lyckans rike.Där har kungen och drottningen en underskön dotter, så vacker att det inte fanns en skald i hela Midgård som inte ägnat hennes utseende en strof eller vers. Friarna flockas vid slottet för att be kungen om hennes hand. I resten av Midgård råder den värsta misär. De fyra hjältarna är trötta efter sin långa resa och de bär alla på en sällsam historia om hemmets vedermödor. Se hur de slår följe den sista biten av vägen, och hör hur de försöker överträffa varandra angående vem av dem som kommer från det mest olycksdrabbade området av Midgård“

Played at

GothCon XXIII (1999)


Send corrections for this page