Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Do androids dream of electric cats?

RPG system: Mutant Chronicles i kraftigt modifierad version

By

✏️Fredrik Karlandus
✏️Daniel Landgren

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.5 MB)

Description

Ett meddelande från styrelsen.

Tänk på att Du som anställd hos Cybertronic tillhör en utvald elit, långt bortom den mörka situation som resten av solsystemet befinner sig i. Du är skyddad från vidskepelse och skräck, från krig och svält, och allt det kaos som de övriga korporationernas anställda kallar vardag. Du lever i solsystemets mest avancerade samhälle, skyddad av solsystemets mest avancerade armé. Du lever i en tid av upplysning och välstånd, då resten av solsystemet ligger försjunket i barbari och ignorans. Ingen annanstans har människor de möjligheter Du har. Cybertronic är den yngsta och mest spektakulära av korporationer, och Du är en liten men viktig del av detta fantastiska företag. När Du går till Ditt arbete, tänk då på att det finns flera miljarder människor som avundas Dig Din situation. Och kom ihåg:

Du arbetar inte för Cybertronic; Cybertronic arbetar för Dig.

PS: Medicinska utskottet uppmanar Dig att rapportera alla psykologiska och fysiska avvikelser som kan påverka Din och andras effektivitet i arbetet.

"Do androids dream of electric cats?" utspelar sig i en kraftigt modifierad version av Target Games kampanjvärld Mutant Chronicles. Vi spelar utan regelverk, och tyngdpunkten ska ligga på karaktärsspelande. Vissa moment av äventyr och action kan även förekomma. Helst skall spelarna ha ringa eller ingen kunskap om Mutant Chronicles samt fräschat upp sina barnsagor...

Played at

GothCon XXVII (2003)


Send corrections for this page