Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Operation Janus

RPG system: Systemløst
Genre: Sci-Fi
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Morten Nygaard Andersen

Description

Den Nordiske Union kæmper for sin eksistens. De mindst priviligerede civile i Unionen har grebet til våben, i en væbnet opstand imod Unionen. Og Unionspolitiet holder kun med nød og næppe disse såkaldte oprørere i skak.

Vi har med andre ord en fremragende mulighed for at erhverve nogle af Nordic Oil Corporation’s firma-hemmeligheder. Mens de er distraheret at at nedkæmpe den opstand som deres mangel på planlægning er skyld i!

I er alle hver især udvalgt, fordi I er blandt de dygtigste specialister vi har i Pentacorp indenfor jeres respektive ekspertise-områder. I er herudover specielt egnede til denne opgave, fordi jeres tilknytning til Unionen gør, at I kan infiltrere den under påskud af at være borgere i Sektor Danmark.

En af vores udstationerede ressourcer i Unionen har rapporteret, at han har lokaliseret en forskningsfacilitet som grundet nylige kampe i yderzonerne er sårbar for infiltration.

Jeres opgave er at infiltrere denne facilitet, og erhverve det forskningsmateriale som måtte findes der. Vi vil forsyne jer med det nødvendige udstyr og transport til denne infiltration. Vores lokale ressource arbejder under dække i en af modstandscellerne. Vi forventer derfor at I kan få yderligere hjælp fra den lokale population.

Styregruppen har besluttet at I bevilliges ekstraordinært risikotillæg for jeres deltagelse i denne operation.

Pentacorp regner med jer! I ønskes en produktiv og effektiv operation!

Played at

Tyrfing Con - BlizzCon (2017)


Send corrections for this page