Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Dance the Macabray

Participants: 12-24 players

By

✏️Frida Karlsson Lindgren
✏️Sofia Stenler
OrganizerFrida Karlsson Lindgren
OrganizerSofia Stenler

Description

The dead are leaving their graveyard to dance with the living, one last time. The scenario is about the struggle to leave people you love, the sorrow in being left, the unfinished which chafes and the magical chance to meet again. Through dance we pass through sorrow and grief, in search of what is needed to move on, out in life or into the great beyond.

Heavily inspired by a chapter in Neil Gaiman’s the Graveyard Book, Dance the Macabray is a story about the struggle to leave people you love, the sorrow in being left, the unfinished which chafes and the magical chance to meet again. Through dance we pass through sorrow and grief, in search of what is needed to move on, out in life or into the great beyond.

De döda lämnar sin kyrkogård för att dansa med de levande, en sista gång. Det handlar om det svåra i att lämna, sorgen i att vara lämnad, det oavslutade som skaver och den magiska chansen att mötas igen. Detta är ett lajv som använder sig av dans för att gestalta sorgearbetet och det som behövs för att kunna gå vidare, in i döden eller ut i livet.

❤ Uttryck känslor med dans och gestalta nära relationer och sorgearbete

Played at

Prolog (2017)
Stockholm Scenario Festival (2017)


Send corrections for this page