Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Cthulhu Før

RPG system: Call of Cthulhu

Description

Et sted i universets uendelige tomhed, fandtes der - liv. Det besad bevidsthed. Det besad et mål: at opsuge og tilintetgøre andet liv, så Det selv kunne styrkes og formere sig, indtil den fuldstændige livløshed herskede omkring Det og Dets afkom.

Det havde allerede - i hvert fald efter visse arters tidsmåling - ventet længe. Det havde næsten ligeså længe været opmærksom på den blågrønne livsstruttende planets eksistens. Og et tidspunkt oprandt, hvor Det følte en anden bevidsthed rettet mod sin; en kalden; svag og fjern, men umiskendelig. Det satte sig i bevægelse.

Hvad lande eller stednavne eller menneskehed eller begreber var, lå i tankebaner som Dets bevidsthed aldrig ville strejfe. vad Danmark var, var næsten ligeså uvideligt for Det, som Dets sultne, usvigelige sikre fald gennem det uendelige rum, var ukendt og ubefrygtet af det vil der færdes der, hvor Det ville lande. På nær nogle få...

CALL OF CTHULHU - tunering i to runder. Der starter 6 hold á 5 spillere. 3 hold går videre til finalen, der ligesom den indledende runde varer 4 timer.

Reglerne forudsættes bekendte, og en vi erfaring er ønskelig.

Played at

Viking-Con 7 (1988)


Send corrections for this page