Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

Totem

RPG system: Live
Participants: 24 players

By

OrganizerPeter Schønemann Andreasen
OrganizerPeter Munthe-Kaas
OrganizerRasmus Høgdall Mølgaard
OrganizerMathias Kromann Rode
OrganizerKristoffer Thurøe

Description

Idé

Totem er et scenarie om tab af kultur og om at finde sig selv i en verden hvor civilisationen er på tilbagetog. Et overgangs ritual fra ungdommens frihed til voksenlivets byrder vil definere dig og fasttømre roller for resten af livet.

BóSotó

Dit køn vil bestemme din status som enten Bó eller Sottó, ”Over” eller ”Under”, i den danske patriakalske eller den svenske matriakalske stamme. Du vil gennem deltagelse i overgangsritualet overgå fra ung til voksen og tilkæmpe dig retten til avl og sikre din slægts overlevelse.

Praktisk

Totem foregår fra d. 18/07-07 til d.22/07-07 og koster 1000 Dkr

Scenariet er et samarbejde over ”sundet”. De to stammer vil blive koordineret og spillet af henholdsvis danskere og svenskere.

Roller og workshops

Roller og stammernes fælles historier, riter og tabu udvikles på tre workshops i løbet af året op til scenariet, og afvikles ved en dee-roleing workshop dagen efter scenariet.

Runs

18. - 22. July 2007, Randers

Links

Saga Blots arkiv: http://arkiv.sagablot.dk/totem/Send corrections for this page