About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Asylum

RPG system: Systemløst
Genre: Sci-Fi
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Nicoline Bro
✏️Niels Brian Sørensen

Description

Nationaltidene torsdag d. 1. marts 2002

For to år siden hærgede Den Forfærdelige Verdenskrig vort land da Fjenden overfaldt os og førte stor ødelæggelse og sorg med sig. Vi lod os ikke besejre, vi trodsede Fjenden og nedkæmpede truslen mod vor stolte nation. Som et bevis herpå kan vi i dag for første gang byde et initiativ velkommen, der har til sigte at rette op på nogle af de skader, den forfærdelige krig førte med sig. I dag er dagen, hvor Asylet Velvære indvies.
”Asylet Velvære er et hjem for medborgere, der som en følge af de forfærdelige begivenheder, der fandt sted for ganske få år siden, er blevet gjort ude af stand til at deltage i samfundet på normal vis”, sagde administre­rende overlæge prof. Dr. Med. Jensen, formand for Rådet til Fremme af Mentalt Velvære, under sin indvielsestale af Asylet. Professoren er, som en følge af sin rolle som initiativtager bag Asylet, blevet udpeget til at forestå ledelsen af asylet på vejne af Rådet til Fremme af Mentalt Velvære. ”Formålet med Asylet er naturligvis at mobi­lisere beboerne, så de igen vil blive i stand til at bidrage til fællesskabet. Vi forventer stor succes hermed, da vi kan tilbyde alle tilgængelige behandlinger og endvidere har landets bedste forskere indenfor området ansat. Det er i alles interesse at få hjulpet beboerne på rette vej”, sluttede proffessoren talen af med under stort applaus. Asylet afspejler i højeste grad vort samfunds evne til at tage sig af vores egne og restituere efter selv slemme skader. Nationen byder på flere samfundsfremmende initiativer som Asylet velkommen!

3. verdenskrig i perioden 1996-2000, talende computere, flyvende biler, en stærk fællesskabsforpligtelse overfor samfundet. Sådan ser verden ud udenfor. Hvordan ser den ud indenfor asylets mure ?
Årstallet er 2007. Asylet Velvære er et dystopisk bud på en mulig nutid.

Played at

Fastaval 007 (2007)


Send corrections for this page