Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Den evige hvile

RPG system: Rolemaster

By

✏️Claus Peter Clemmensen

Description

Stille rinder vandet ud i Nebar-flodens vande,
skjult af glemslen, glemt af alle,
Er Han, den udødeliges legeme, stedt til hvilke.
Vé den som forstyrrer hans vhilke.
Thi han rummer styrken, der vil udrydde os.
Hig ikke efter at skue hans gyldne tempel.
Vé den som vækker vogteren.
Thi din dåd vil svække alle.

Played at

Chop Con - Dommedag (2000)


Send corrections for this page