About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Divine Reconcilation

Front page for Divine Reconcilation

(AKA: Guddommelig forsoning – en rejse gennem terapi)

Genre: Drama, Komedie, Novellescenarie
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Lene Frederiksen
✏️Louise Hammerbak

Download

PDF Scenario [Danish] (0.9 MB)
PDF Scenario [English] (0.9 MB)

Description

Yahwhe seeks family counseling when he finally tires of the century-long conflict. Now he, Eve, Adam, and Lilith must go on an extraordinary journey filled with self discovery and reconciliation.

With the help of a family therapist, Yahweh, Eve, Adam, and Lilith attempt to find themselves and each other. This results is an extraordinary journey through feelings of doubt, betrayal, and guilt.

The scenario is set as a 1-hour therapy session. The characters confront their own and others' mistakes, regrets, traumas, and conflicts, as well as the profound impact they have had on each other's destinies. The therapist guides them with questions and psychological exercises. The scenario’s structure is open, inviting players to humanize the familiar biblical characters with compassion and a humorous twist.

The scenario is humorously pseudo-realistic. Despite the characters taking the situation seriously, there is room on a meta-level to laugh at the pettiness and absurdity.

Will Adam and Eve get together again? Has Yahweh truly changed? Is Lilith too much of a feminist to ever find a partner? Can 6000 years of disappointment and resentment be resolved in a divine reconciliation? It's entirely up to the players...

Da Jahve endelig bliver træt af den årtusinder lange konflikt, søger han professionel hjælp i form af en familie-terapeut. Nu skal han, Eva, Adam og Lilith sammen på en ekstraordinær rejse med selvopdagelse og forsoning.

Sammen med en familieterapeut forsøger Jahve, Eva, Adam og Lilith at finde sig selv og hinanden. Det bliver en ekstraordinær rejse gennem følelser af tvivl, svigt og skyld.

Rammen for scenariet er 1 times terapi-session. Her konfronteres karaktererne med egne og andres fejl, fortrydelser, traumer og konflikter samt den dybe indvirkning, de har haft på hinandens skæbne. Terapeuten hjælper dem godt på vej med spørgsmål og psykologiske øvelser. Scenariet har en åben struktur og inviterer spillerne til at menneskeliggøre de velkendte bibelske karakterer med medfølelse og glimt i øjet.

Scenariet er humoristisk pseudo-realisme. Uagtet at karakteren tager situationen alvorligt, er der på metaplanet plads til at grine af småligheden og absurditeten.

Finder Adam og Eva sammen igen? Har Jahve virkeligt ændret sig? Er Lilith alt for feministisk til nogensinde at finde en kæreste? Kan 6000 års svigt og nag forløses i en guddommelig forsoning? Det er helt op til spillerne…

Played at

Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

TriviaSend corrections for this page