About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Jagten på Skt Cluberts Horn

Front page for Jagten på Skt Cluberts Horn

RPG system: 7th Sea
Genre: Action
Participants: 1 GM, 6 players

By

✏️Thomas Jakobsen
✏️Louise Kusk

Download

PDF Scenario [Danish] (3.5 MB)
PDF Characters [Danish] (3.1 MB)
PDF Forside [Danish] (0.1 MB)
Zip Handouts [Danish] (4.2 MB)

Description

Da Skt. Clubert forsvandt i ørkenen, gik hans horn tabt. Og med hornet forsvandt håbet om en sejr for Hierofantens korsfarer i Halvmånens Land. Hornet blæste ikke længere til samling, dets klang jog ikke længere Hedningene en skræk i livet.

400 år senere står Hierofantens sæde tomt. Kejseren af Montaigne har myrdet Kirkens Overhoved med trolddom og sendt sin hær mod Kirkens helligste by.

En hær har skyllet ind over den Castilianske grænse, og inden længe vil Trolddomskejseren knuse den Vaticinske Kirke. Tiden er inde til at nye martyrer skal kæmpe Kirkens sag.

I de forbudte arkiver i kældrene under Hierofantens Palads, har en ung kvinde i Inkvisitationens tjeneste forsket efter sandheder blandt de ældste myter, læst i glemte inkunabler og håndskrifter -og fundet et afgørende spor. Nøglen til at genfinde Skt. Cluberts Horn er nu i hendes hænder.

Allerede efter den førstkommende Højmesse tager Kardinalen kontakt til den unge Castillianske Kong Sandoval. Og snart efter er den kvindelige arkivar sendt på en hemmelig mission, sammen med en gruppe af Kirkens og Kongens tro tjenere. Skt. Cluberts Horn skal findes i Hedningenes Halvmåneland.

Men tiden er knap. Den Montaingisiske hær brænder den ene forsvarslinie efter den anden, og selv roen i Kongens By er truet af kanonernes fjerne torden. Inden længe vil invasionshæren lægge den Castilianske kongestad under belejring.

Played at

Fastaval (2002)
Vintersol (2006)


Send corrections for this page