About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

AD&D, individuellt (OernCon 1991)

RPG system: AD&D

By

OrganizerBo Johnson
OrganizerPeter Olausson

Description

Mästaren är död och ni skall ibland er utse en ny mästare! Ett individuellt äventyr i de västra delarna av Skagård beläget i Uar känt från Wettcon och UppCon. Individuell anmälan. Lottning av karaktärerna innan spel. Viss regelkunskap krävs.

Played at

OernCon V (1991)


Send corrections for this page