Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Dune: The Delta Pavonius Incident

RPG system: LARP
Genre: Intrige, Sci-Fi
Participants: 3 GMs, 25 players

By

✏️Kristian Bach Petersen
✏️Troels Vastrup

Description

- The Delta Pavonius Incident, v2

Det enorme skrog af plaststål blev langsomt vredet op af de løbske kræfter i dets indre. Det store skelet var i flammer og stod som en forfærdende kontrast til den mørke intethed bagved. Katastrofen var indtruffet i en del af rummet, der ikke almindeligvis blev regnet som en del af det kendte. Herude var ting og folk, som kun Rumlauget kendte til, og så måske det tvetydige Tleilaxu-folk. Tleilax der, som det fortabte skibs destination, indirekte var årsag til det hele. Desværre nåede rumlineren sin endestation først...

En flok små redningskapsler søger ..

Played at

Mystifisticon II (1998)
Fastaval - Atlantis (1999)


Send corrections for this page