About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Olympus Jamboree

Genre: Komedie
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Elias Helfer

Download

PDF Scenario [Danish] (0.6 MB)

Description

In a world in which Achilles is a boy scout and Hydra lives away from the noise of the big city, a small party from The Hero Scouts of Attica goes forth to win glory in the grand Olympus Scouting Jamboree.

Preview

Led by Patrol Leader Achilles, five scouts from the Scouts of Attica journey to the foremost scouting meet: the Olympus Jamboree. Their ultimate goal: to show that they are the best patrol among all the scouts, and thus win the honor of lighting the grand bonfire on the final night of the Jamboree!

But they face fierce opposition: they face resistance from a patrol of Illian Scouts, and they are infuriatingly perfect. Meanwhile, the Olympian Gods have decided to meddle, and they can make the best laid plan go awry.

Olympus Jamboree is a story of teenagers striving to take control of their lives and prove their worth. It’s also a scenario about being your own worst enemy.
The game is built around a relatively well defined plot, but with great freedom to shape the characters. The story will contain both epic action and toe-curling teenage drama.

Player type

You like helping to guide the story, and enjoy causing trouble for your (and your fellow players’) character. You appreciate playing a sharply drawn character, finding the nuances in play.

Game master type

As game master, you like (over)playing side characters with all kinds of bells and whistles, and you don’t shy away from declaiming epic poetry in iambic pentameter. You can set scenes to help players zoom in on the interesting conflict. Finally, you know when to guide the players, and when to hold back and let the players take control.

Number of players/game facilitators: 5/1

Runtime: About 4 hours

Language: Can be played and run in English and Danish

Age restriction: None

Amount of reading: About 1½-2 pages. You can read more if you want, but it will be purely optional.

Online: Yes

Keywords:
Coming of Age
Greek Mythology
Saturday morning cartoon

I en verden hvor Achilleus går til spejder og hvor Hydra bor langt fra storbyens larm, drager en lille patrulje fra Det Attiske Spejderkorps ud for at deltage i det store stævne.

Foromtale

Anført af patruljeleder Akilles drager fem spejdere fra Det Attiske Spejderkorps af sted til det ypperste spejderstævne: Olympus Jamboree! De har ét mål: de vil vise at de er de bedste af alle spejderne, og dermed vinde retten til at tænde det store bål, der markerer afslutningen på lejren!

Men vejen dertil bliver ikke let. Fra det Illiske Spejderkorps deltager nemlig en patrulje, der er irriterende perfekte. Samtidig har Olympens guder besluttet sig for at blande sig i løjerne, og de kan få selv den bedste plan til at løbe af sporet.

Olympus Jamboree er en historie om teenagere, der prøver at tage kontrol over deres liv og bevise deres værd. Det er også et også et scenarie om at være sin egen værste fjende. Scenariet er bygget op med et relativt fast plot, men med stor frihed til at forme karaktererne. Undervejs vil der både være scener med episk action, og med tåkrummende teenagedrama.

Spillertype:

Du kan lide at være med til at guide fortællingen, og at bringe din (og din medspillers) karakter i fedtefadet. Du kan lide at spille hårdt optrukne karakterer, og finde nuancerne undervejs.

Spilledertype:

Som spilleder kan du lide at (over)spille bipersoner for fuld musik, og du tør deklamere heroisk poesi i jambisk pentameter. Du kan sætte en scene, så spillerne stiller skarpt på den interessante konflikt. Og så ved du hvornår du skal hjælpe spillerne, og hvornår du skal holde dig tilbage og lade spillerne køre den hjem.

Antal spillere og spilledere: 5/1

Tid: ca. 4 timer

Sprog: Dansk og Engelsk

Aldersgrænse: Ingen

Læsemængde: Nødvendigt: ca. 1½-2 sider. Der vil være mulighed for at læse mere, hvis du har tid, men det er ikke et krav.

Online: Ja

Stikord:
Coming of Age
Græsk mytologi
Saturday morning cartoon

Played at

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)


Send corrections for this page