About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Sea Battle Trophy / Master & Commander

By

OrganizerJohan Sundberg

Description

För befälet över din egna fregatt eller ditt egna linjeskepp. Är du skicklig, och har tur, kan du avancera till amiral. Som amiral för du befälet över en hel eskader. Tänk dig att få sätta segel och närma sig fiendens slaglinje, att få avlossa en bredsida som slår in i fiendens bordlägqninq och slår kanoner över ända, att få borda fiendens skepp och fä dem att stryka flagg. Allt under slående segel, dånande kanoner och stickande krutrök. l Sea Battle Trophy kan du bli hjälten som ger fienden nådastöten och får segla hem med äran och prispengarna.

Upplägg
Sea Battle Trophy är en turnering. Sjöslagen går till så att två lag möter varandra. Slaget kan pågå ett obegränsat antal spelrundor, dock maximalt två timmar. Seger bestäms genom poängberäkning om inte samtliga skepp på ena sidan strykit flagg. De två lag som får mest poäng går vidare till finalen. Det lag som vinner finalen erövrar den åtråvärda pokalen - SEA BATTLE TROPHY!
Master & connander är ett scenario som bygger på filmen/boken. Här är det du själv som är hjälten och skall bekämpa fienden. Master & commander är ett "drop-in-scenario".

Reglerna som används är "Klart skepp". Reglerna kan införkaffas genom beställning i samband med anmälan till arrangören. Kostnad för reglerna är 200 kr. Kom ihåg att skriva adressen dit reglerna skall skickas.

Anmälan
Man anmäler sig individuellt genom att betala 20 kr Man spelar dock i lag om tre personer. Varje spelare ansvarar för sitt örlogsfartyg i eskadern. Ni kan komma som ett färdigt lag, men man kan också bli ihopsatt med andra individuellt anmälda.

Played at

GothCon XXVIII (2004)
NärCon (2006)
GothCon XLV (2022)


Send corrections for this page