About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Festival tales

Front page for Festival tales

(AKA: Festivalfortællinger)

Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Anne Vinter Ratzer

Download

PDF Scenario [Danish] (9.4 MB)
PDF Scenario [English] (9.4 MB)

Description

Four friends at a festival. Blazing sun and knee-deep mud. Unforgettable concerts. Morning coffee by the tent, and an important conversation late at night. Come with us for an experience of a lifetime!

Preview

Festival Tales is the story about four young friends going to a festival together. Each of them are at a crossroads in their life, faced with different challenges. The festival offers them a much needed breathing space, but also an opportunity to see themselves in a new light, and get a push in the right direction.

Festival Tales is about having intense and fantastical festival experiences. It is about how we see the world differently, depending on what we are going through, and how our experiences can inspire us to move on. And it is about friendship, and how we share the good times as well as the hard times.

The scenario does not have a fixed plot, but is built around the festival program, from which the players choose the activities they would like to participate in. The players create the content of the scenes in a mix of improvisation, storytelling and roleplaying, switching between entertaining festival activities and quiet reflection.

Player type

You like to:

* Improvise and storytell content together with the other players
* Find a good balance between fun and gravity
* Get carried away by a scene and enjoy the ride
* Explore relations between characters and see where they take you
* Play a festival scenario where alcohol and drugs play a very small part

Game master type

As a game master, you can:

* Set the scene for the players and let them take the lead
* Supplement and guide the players when needed
* Help the players reflect and explore their characters
* Keep track of time and cut the scenes when you need to move on

Number of players/game facilitators: 4 players and 1 facilitator

Runtime: 5 hours (incl. warmup)

Language: Danish and English

Age restriction: 15+

Amount of reading: 1.5 page character description + appr. 5 pages of handouts (small texts, can be read out loud by others)

Online: Yes

Keywords:
Friendship
Festival mood
Personal development

Fire venner på festival. Strålende sol og knædybe mudderhuller. Uforglemmelige koncerter. Morgenkaffe ved teltet, og en vigtig samtale i en sen nattetime. Tag med og få en oplevelse for livet!

Foromtale

Festivalfortællinger handler om fire unge venner, som tager på festival sammen. Hver for sig står de ved en skillevej i livet, konfronteret med forskellige udfordringer. Festivallens farverige oplevelser giver dem et tiltrængt pusterum, men også en mulighed for at se sig selv i et nyt lys og få et spark i den rigtige retning.

Scenariet handler om at have intense, festlige og fantastiske festival-oplevelser. Det handler om hvordan vores oplevelser farves af vores indre tilstand, og hvordan oplevelserne kan give os inspiration til at komme videre. Og det handler om venskab – at være sammen om både de gode oplevelser og de svære stunder.

Scenariet har ikke et fast plot, men bygges op omkring festivalprogrammet, hvorfra spillerne vælger de aktiviteter, de gerne vil opleve. Scenernes indhold skabes af spillerne i en blanding af improvisation, fortælling og rollespil, og veksler mellem underholdende festivalaktiviteter og stille refleksion.

Spillertype

Du har lyst til at:

* Fortælle og improvisere sammen med de andre spillere
* Fordybe dig i stemning og beskrivelser
* Finde en god balance mellem sjov og alvor
* Udforske relationer mellem spilpersonerne og se hvor de fører hen
* Spille et festivalscenarie, hvor alkohol og stoffer spiller en meget lille rolle

Spilledertype

Som spilleder skal du kunne:

* Sætte scenen for spillerne, og lade dem tage føringen
* Supplere og guide spillerne efter behov
* Hjælpe spillerne med at reflektere og udforske spilpersonerne
* Holde styr på tiden og klippe, når I skal videre

Antal spillere og spilledere: 4 spillere og 1 spilleder

Tid: Cirka 5 timer (inkl. opvarmning)

Sprog: Scenariet (alt inkl.) er tilgængeligt på dansk og engelsk

Aldersgrænse: 15+

Læsemængde: 1,5 side spilperson + cirka 5 siders handouts (små tekster, kan læses op af andre)

Online: Ja

Stikord:
Venskab
Festivalstemning
Personlig udvikling

Played at

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)


Send corrections for this page