Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Hidden Signal

(AKA: Dold Signal)

RPG system: LARP

By

✏️Emma Ström

Download

Zip Scenario [Swedish] (0.7 MB)
Zip Scenario [English] (0.8 MB)

Description

”The Great Pandemic swept across the world in the year of 2000, and swiftly grabbed hold of humanity. Society shut down and all efforts turned to stopping the contagion while saving as many people as possible. A year of rules and restrictions followed, upheld by good citizens and by the newly instated police department; Vipol (Virus police). After a huge vaccination effort, the disease was deemed eradicated at last. Society could go back to normal.

At least that’s what the official story says, and what the majority of people know. For you and a few others, the truth shines through during brief moments, when the government’s signal loses hold of your brain…”

Hidden Signal is created for the purpose of enabling larping even when restrictions or geographical distances make physical meetups impossible. The larp is played in pairs, but the participants can reside anywhere in the world (the larp exists in Swedish and English). It takes 3 hours including character creation, and it’s up to you whether you want to play a character in hiding (remaining in the same spot during the entire larp) or a character out on the roads (on the move throughout the larp). There are two versions of the setting; cyberpunk or urban low fantasy. The larp is free for all and accessible online through the link below.

(CW: This is not a larp with a happy ending. Being pursued, paranoia, dementia-like elements and death are parts of this story.)

”Den Stora Pandemin svepte in över världen år 2020 och fick snabbt grepp om mänskligheten. Samhället stängdes ned och allt fokus lades på att stoppa smittan och rädda så många som möjligt. Ett år av regler och restriktioner, upprätthållna av goda samhällsmedborgare och av den nyinrättade polisenheten Vipol (Viruspolisen) följde. Efter en massiv vaccinationsinsats kunde smittan till sist förklaras oskadliggjord i landet. Samhället kunde återgå till det normala.

Det är i alla fall vad den officiella historien säger, och vad majoriteten av medborgarna känner till. För dig och ett fåtal andra skiner sanningen igenom under korta stunder, när myndigheternas signal tappar greppet om din hjärna…”

Dold Signal är skrivet i syfte att möjliggöra lajvande även när restriktioner eller geografiska avstånd sätter stopp för fysiska träffar. Lajvet spelas i par, men deltagarna kan befinna sig var som helst i världen (lajvet finns på svenska resp engelska). Det tar ca 3h inkl rollskapande, och du väljer själv om du vill spela en gömd roll (på samma plats hela lajvet) eller en roll ute på vägarna (du förflyttar dig under lajvet). Settingen finns i två format; cyberpunk eller urban low fantasy. Lajvet är fritt och finns online på länken nedan.

(CW: Detta är inte ett lajv med lyckligt slut. Förföljelse, paranoia, demensliknande inslag och död ingår i lajvets story.)

LinksSend corrections for this page