About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Warhammer 40k - Last Stand at Masthuggskörka

Participants: 8 players

By

OrganizerHannes Leijon
OrganizerDavid Tomic

GothCon XXVI (2002), Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden

OrganizerHenrik Lennartsson

Description

I en plötslig attack mot Wytefeldskaja har Eldarerna intagit flera viktiga områden på planeten. Emellertid har striderna gått över i ett ställningskrig... Ända tills nu. En överraskningsattack rev upp det kejserliga gardets norra flank och panik började spridas bland de kejserliga trupperna. En halvordnad reträtt som lämnade tusentals fångar samt lemlästade och döda kroppar innebar att Eldarstyrkan plötsligt hotade den kejserliga standen Gothenburghus - nyckeln i imperiets norra flank. De kejserliga trupperna uppbådar allt de kan i ett desperat försök att rädda staden och förskansar sig i dess gytter av gränder, berg och kanaler. Kommer det kejserliga gardets kårchef Sven Rydell, och hans tre divisionschefer hålla stånd mot Tharasdiels framstormande dödsmaskin? Snart kanske den rödsvarta Samm-Hainflaggan vajar över staden... Om inte kejsarens 3:e armé kommer till undsättning, eller Eldarernas förnödenheter tryter innan dess.

Tag kommanot över endera sidan i detta massiva 40Kstadsmiljöscenario med flera befälhavare över varsin armé, inga egna figurer skall medtagas. Många specialregler liknande dem i WD 187 (inget krav på att den läses) med bla Fog of war, bensin, hidden movement, kommunikations-problem, off table support osv.

"If you occupy Majorna by the evening, we will give you a medal, if you fail - you will be shot!" -Tharasdiel

Played at

GothCon XXV (2001)
GothCon XXVI (2002)


Send corrections for this page