About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Slaget vid Gadebusch 1712

Participants: 2-14 players

By

✏️Daniel Staberg

Description

År 1772, det svenska stormaktsväldet är skakat i sina grundvalar efter tolv års krig.
Den Kungliga Huvudarmén har stupat vid Poltava eller förts som fångar till Ryssland. Konung Karl XII befinner sig i exil i Turkiet. De baltiska provinserna och städerna har erövrats av Tsar Peters härar som nu lystet riktar blicken mot Finland. Endast i Tyskland finns några sargade bitar kvar av stormaktsväldets provinser. Endast några få städer såsom Stralsund och Wismar håller ut mot de samlade danska, saxiska och ryska härarna som marscherat in i Pommern.
De tyska provinsernas sista hopp är den armé som samlas i Skåne och Blekinge under befäl av fältmarskalk Magnus Stenbock. De första delarna av den svenska hären anländer till Stralsund sent på hösten 1712, men den danska flottan lyckas nära nog förinta den svenska transportflottan med stora delar av härens förråd kvar ombord. Med blott hälften av sin armé på plats i Tyskland och utan förråd verkar Stenbocks situation hopplös.

Kan Stenbocks fältherreskap, Cronstedts kanoner och de sista av de gamla karolinerna övervinna sin numerära underlägsenhet, det dåliga vädret och den svåra terrängen för att än en gång gå segrande ur striden? Eller skall de sista av konungariket Sveriges utländska provinser gå förlorade?
Fatta värjan och var med och avgör!

Played at

GothCon XXV (2001)


Send corrections for this page