About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Fistful of TOWS

Participants: 2-6 players

By

OrganizerChristian Friberg
OrganizerFredrik Jacobsson

Description

I närheten av Fulda, BRD, 2 maj 1988; Andra dagen av operation "German Spring"
Major Mackall tittade mot ett skogsbryn som låg på 1300 meters avstånd. Där bakom fanns ryssarna. M1A1 bataljonen som han hade befäl över hade förberett sina ställningar och inväntade det ryska anfallet.
"Ivan gillar säkert det här vädret" sade Mackall, himlen var övertäckt med låga moln på ca 400 meters höjd, A-10 piloterna skulle få svårt att se sina måI. Resterna av tidigare anfall syntes i dalen, vraket från två A-10 och 15 utbrända T-80. Nu återstod bara att invänta nästa anfall.
I sin stab stod överste Pavlov, chef för 198 Motoriserade Gardes Gevärs Regementet, och planerade nästa anfall. "Amerikanarna gillar säker det här vädret" sade han och gjorde en gest mot molnen. "Deras förbannade flygplan kommer in alldeles för lågt för vår radar och därför har vi praktiskt taget ingen chans att se dom innan dom skjuter. Våra pojkar kallar dem Djävulens kors" "Hur allvarliga är förlusterna?" frågade den politiske officeren.
"Inte så allvarliga, ett kompani och vi lyckades skjuta ned två av dem" En soldat räcker ett par radio hörlurar till översten, han lyssnar i en halv minut. "Fem minuter. Mina män är på plats och vi är klara"
Fem minuter senare startade anfallet, artilleriet började hamra på de amerikanska ställningarna. Marschen mot Rhen kan fortsätta.

Fistfull of TOWS är ett mycket enkelt och snabbspelat regelsystem för att utkämpa moderna slag. Reglerna finns gratis på http://www.tyler.net/tbeard/fft.htm

Skalan är:
1 drag = 15 min
1 stand =1pluton
1 tum = 100 meter
Slagens storlek beror på hur stort utrymme vi får, de vanligaste storleken på scenarion är; en amerikansk bataljon mot ett sovjetiskt regimente (men om vi får tillräckligt med plats kan det bli en amerikansk brigad mot en sovjetisk division)

Played at

GothCon XXV (2001)


Send corrections for this page