About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Judgment Day

By

OrganizerJohan Brösther
OrganizerMartin Karlsson

Description

Den 29 augusti 1997 tog tre miljarder människoliv slut. De överlevande från atombombskriget kallade det "domedagen". Sedan började nästa mardröm: kriget mot maskinerna.

Maskinernas ledardator, Skynet, sände två terminatorer bakåt i tiden för att undanröja ledaren för människornas motståndsrörelse, John Conner.

Den första terminatorn skulle attackera hans moder 1994, innan John var född, men misslyckades. Den andra skulle attackera John när han var liten. Återigen hänger hoppet på om motståndsrörelsen ska lyckas skicka tillbaka en krigare, en beskyddare åt John.

Judgement Day är ett diorama i sann Terminator-anda.

Played at

GothCon XXV (2001)


Send corrections for this page