About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Arriandians gåta

RPG system: Eon
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Martin Persson
OrganizerMartin Persson

Description

Ljudet av dundrande hovar ekade mellan murarna när kung Eriander red in med hela sin här på slottsgården. Han kallade fram sin hovmarskalk och befallde honom att hämta hjälten Arriandian. -”Arriandian, jag står i evig tacksamhetsskuld till dig för ditt rådiga ingripande då du varnade oss för bakhållet ämnat åt mig och mina män.”

Det här är upptakten till Arriandians gåta, ett scenario som utspelarsig i Eons fantasy-värld.

Played at

ChrisCon II (1999)


Send corrections for this page