About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Emil Nilsson-Mäki

Games

✏️ Det övergivna kråkslottet SävCon (1999)
✏️ Efter lugnet kom stormen och sedan...... SävCon (1999)
✏️ Speleman grå SävCon Second Edition (2000)
✏️ Julen 42 Julkon (2000)
✏️ Scener från Danmark SävCon IV (2004)
✏️ Se på mig! Känner du igen mig? SävCon VI (2006)

Organizer roles

SävCon (1999) Äventyrskorrigerare
SävCon (1999) Planeringsgruppen


Send corrections for this page