About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

WettCon

About this convention

Föreningen G&B-Syd arrangerar varje år ett antal spelkonvent under namnet WettCon där det spelas figurspel, rollspel och kortspel.

WettCon flyttade 1990 till Uppsala och bytte namn till UppCon. 1999 kom konventet tillbaka till Jönköping och kallades åter WettCon.

Conventions

WettCon I (1985) Sweden
WettCon II (1986) Ribbaskolan, Gränna, Sweden
WettCon III (1987) Sweden
WettCon IV (1988) Ribbaskolan, Gränna, Sweden
WettCon V (1989) Alfred Dahlinskolan, Huskvarna, Sweden
WettCon (1999) Per Brahe gymnasiet, Jönköping, Sweden
WettCon 12 - Asylum (2001) Öxnehagaskolan, Jönköping, Sweden
WettCon (2015) Kulturhuset, Jönköping, Sweden
Wettcon (2017) Sweden
WettCon (2019) Kulturhuset, Jönköping, Sweden

Referenced in the following articles

Sekreterarens ruta Page 5 The Herring Can #2 1988 (Nummer 2 - 1988) The Herring Can
(Vice)ordförandespalt Page 2 The Beholder 1 1989 (Våren 1989) The Beholder
Minutos Mörker Page 6 The Herring Can #1 1990 (Nummer 1 - 1990) The Herring Can
Reklam Page 12 The Herring Can ? 1997 (september 1997) The Herring Can


Send corrections for this page