Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Locations
Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Martin Andreas Dahl Sinding

Spiele

Orga Once Upon a Time in Space Kulturhuset Pilegården, Brønshøj, Dänemark (2017)
💾 ✏️ A-listen Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)
💾 ✏️ Gudeterapi Fastaval - Otto in Space (2020)
💾 ✏️ Through the Fire and Flames - A Heavy Metal Odyssey Fastaval - Solarpunk (2021)
✏️ Den fortabte fane Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)
Orga Flokken Hareskovshytten, Ballerupvej 93, 3500 Værløse, Region Hovedstaden, Dänemark (2022)
Orga Drakwalds Skygger Rollespilshytten, Værløse, Dänemark (2023)
Orga Camp North Star Mellerup Centret, Agerskov, Dänemark (2024)

Preise

Forum (2016)

Nominiert, Årets Ildsjæl (Martin Sinding)
Martin er nomineret for sit engagement i Rollespilsfabrikken. Han har på trods af sin unge alder allerede deltaget i det praktiske arbejde, hvor han som plotskriver er aktiv i Rollespilsfabrikkens fantasy kampagne. Han har gennem “Orkerne Kommer” afholdt 2 scenarier i foreningen. Martin er ikke bange for at tage ansvar og gå forrest, og han er derfor et godt forbillede for de andre unge i foreningen.

Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)

A-listen: Gewinner, Det Gyldne Æg
"A-sider" var scenariets oprindelige titel i scenarieskrivningskonkurrencen.

Fastaval - Solarpunk (2021)

Through the Fire and Flames - A Heavy Metal Odyssey: Nominiert, Bedste Virkemidler
Ild, blod og metal formidles forbilledligt igennem scenariets episke kampkort, der fungerer som en effektiv inspiration til at skabe farverig action. Spillerne hujer, laver håndtegn, spiller luftguitar og nedlægger totalt overdrevne monstre, mens den frustrerende og nedladende fortællerstemme sætter fortællingens scener og danner distance.

Fire, blood, and metal are communicated in an exemplary way through the scenario's epic battlecards which serve as an effective inspiration to create colourful action. The players cheer, make hand gestures, play air guitar and destroy over-the-top monsters while the exasperating and condescending voice of the narrator sets the scenes and creates distance.
Through the Fire and Flames - A Heavy Metal Odyssey: Nominiert, Specialprisen
At skrive et metalscenarie uden musikere og bands, og i stedet fokusere på genrens æstetik og fortælling, er et satans godt greb om luftguitaren. Dommerne er totalt charmerede over denne medrivende over-the-top-kærlighedserklæring, hvor man uden problemer kan give den totalt djævlehorn, hvad enten man normalt er til Manowar eller Taylor Swift.

Writing a metal scenario without musicians and bands, instead focusing on the aesthetics and narrative of the genre, is a damn good riff on the air guitar. The jury is thoroughly charmed by this captivating, over-the-top declaration of love in which everyone can throw the horns, regardless of whether you are normally into Manowar or Taylor Swift.

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Den fortabte fane: Nominiert, Bedste Roller
Uden de store armbevægelser lykkes det at være et forbillede for, hvordan
man laver scenarier med bred repræsentation. En stærk etablering af
professoren som referencepunkt binder gruppen sammen, og de unge er fede
actionhelte med gode indbyrdes relationer og konflikter.

Without resorting to excessive gestures, the scenario manages to be an
exemplar of how to write a scenario with wide representation. A strong
foundation is established using the professor as a reference point for the
group, and all the young characters are awesome action heroes with meaty
reciprocal relations and conflicts.
Den fortabte fane: Nominiert, Bedste Virkemidler
En velkomponeret håndfuld virkemidler varierer scenariets actionscener
og løser elegant det evige problem med investigation. Samtidig hjælper
tilbageblik spillerne til at løfte hinandens spil og sætte spot på rollernes
venskab.

A few well-composed mechanics offer variation to the scenario’s action
scenes and solves the perennial problem of investigation and help
the players elevate each other’s play and the friendships of the player
characters, using flashbacks.
Den fortabte fane: Nominiert, Bedste Formidling
Trods scenariets store omfang gør forfatteren det let for spillederen at
finde rundt i teksten. Det står hele vejen klart, hvad intention og mål med
scenariet er ved hjælp af veldoserede historiske facts og velforklarede
virkemidler. Lækre karakterillustrationer hjælper til at sætte stemningen.

Despite the sheer volume of this scenario, the author manages to make
it easy for the game facilitator to navigate the text. The intention and
objective of the scenario remains clear from the beginning to the end
thanks to the measured distribution of historical facts and well-explained
mechanics. Beautiful character illustrations help set the mood.
Den fortabte fane: Nominiert, Deltagernes Pris (Delt andenplads)

Forum (2022)

Nominiert, Årets Ildsjæl
Martin nomineres til årets ildsjæl for det kæmpe arbejde, han stabilt og trofast lægger i sit lokalmiljø og alt, hvad det rører ved. For det første, så taler hans mange projekter for sig selv - Han er chef for 2 børnerollespilskampagner, laver bordrollespil for børn, arrangerer livescenarier, er erfaren fastavalforfatter til Fastaval OG laver FORUM i år, for andet år i træk. Alt sammen frivilligt.

Men ikke nok med det, så gør han et fantastisk stykke arbejde, og man kan altid regne med, at det arbejde Martin laver, er i orden. Han ved præcis hvad han er god til, hvornår han skal spørge om hjælp, og hvornår han ikke har tid til en opgave, og må sige nej. Han er en inspiration for resten af Rollespilsfabrikken, en fantastisk ven, det altid er åben og inkluderende og opmærksom på at alle har det godt i sit fællesskab.

Orga

Forum (2020) Priskomité
Forum (2021) Hovedarrangør
Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022) TV
Forum (2022) Hovedarrangør
Fastaval: Otto for folket (2023) Scenarieottodommer
Knudepunkt (2023) Content
Orkerne Kommer Sommerskole (2023) Underviser i: Plot & Fortælling
Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024) General
Fastaval (2025) General


Korrektionen für diese Seite einschicken