Om Alexandria
Hjälp oss: Att-göra
Skicka in rättelser

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Platser
Kalender
Bloggflöden
Priser
Jost-spelet

Kontakta oss
Integritetspolicy
Logga in:
Language icon Välj språk:

dadeennbsv

Lagrange

Omslag till Lagrange

Deltagare: 3-5 spelare

Av

GrafiskformMorten Andersen
GrafiskformTina Christensen
GrafiskformClaes Schütt
GrafiskformTroels Vastrup

Beskrivning

I rumskibskirkegården i Jordens Lagrange-punkt samler spillerne skrot til at opgradere deres droner og reparere deres rumskibe.

Efter et stort rumslag lykkedes det Jordens flåder at drive rumvæsnerne på flugt, i hvert fald midlertidigt. Nu gælder det for Jordens nationer om at få genopbygget deres flåder inden rumvæsnerne vender tilbage med fornyet styrke.

I Lagrange konkurrerer spillerne om at få plyndret og repareret så meget som muligt inden spillet er ovre. Man styrer en simpel drone som henter værdier i den store rumskibskirkegård som har samlet sig i Jordens Lagrange-punkt. Med dette skrot kan man opgradere dronen så den er mere effektiv, og man kan reparere sit skib hvilket øger ens chance for at vinde. Der er et væld af strategier, kombinationer af opgraderinger og muligheden for at plyndre et rumskib foran næsen af din konkurrent.

Rumskibskirkegården er et stort net af tilfældigt genererede skibe. For at komme til skibets resurser, skal man først klare de udfordringer der er ombord. Hvor let det er at løse udfordringerne, afhænger af hvordan man opgraderer sin drone.

Opsætningen af rumskibskirkegården presser spilleren til at tilpasse sin strategi fra spil til spil. Om man vil lave en drone der er særligt egnet mod de onde rumvæsener, der huserer på enkelte af skibene, eller om man hellere vil satse på at gøre sin drone hurtig eller særlig effektiv til at plyndre, står spilleren frit for.

Som spillet skrider frem tilføjer man flere og flere moduler og egenskaber til dronen. Dermed opnår man ikke blot evnen til at gøre flere ting, man kan også løse udfordringer som før var umulige og optimere sin drone til netop til dette setup af spillet.

In the space ship cemetery accumulated in the Earth’s Lagrange point players compete to collect valuable scrap for drone and ship upgrades.

After a great space battle, the fleets of the Earth manage to drive the aliens away at least for the moment. Now the important thing for the nations of the Earth is to rebuild their fleets before the aliens return in full force.

Lagrange is a game where players compete to plunder and repair as much as possible before the game ends. Players each control a simple drone which collects valuables in the cemetery of spaceships that have gathered in the Earth’s Lagrange point. With the scrap the drone can be upgraded to be more efficient and the mothership can be repaired, both of which increase the chances of winning. There is a wealth of strategies, combinations of upgrades and the opportunity to loot a spaceship ahead of the competition.

The spaceship cemetery is a large grid of randomly generated ships. To claim the resources on board a ship the challenges onboard must first be dealt with. How easy it is to overcome the challenges depend on the upgrades on the drone.

The setup of the spaceship cemetery forces players to adapt their strategy from game to game. Whether to design a drone that is specifically targeted against the dangerous aliens which lurk on some ships, or whether to go for a fast drone or one that is particularly apt at plundering, is entirely up to each player.

As the game progresses the player adds more and more modules and abilities to their drone. This increases the options, and challenges that were impossible before may now be overcome as the player optimizes their drone to this particular setup of the game.

Spelat på

Fastaval - Otto in Space (2020)
Fastaval - Solarpunk (2021)

Priser

Fastaval - Otto in Space (2020)

Nominerad, Bedste Brætspil
Lagrange er et klassisk eurogame, hvor hver spiller indsamler rumskrald og bruger det til at opgradere deres drone med ting som større motorer, flere lasere eller tractor beams. Gennem spillet skal man prioritere hvilke udfordringer man vil specialisere sin drone til at kunne klare, mens man balancerer dronens motorkraft, lastkapacitet og effektivitet. Spillernes valg af opgraderinger er hver tur en svær overvejelse, og der er aldrig handlinger nok til at gøre alt hvad man gerne vil nå.
Lagrange nomineres for at være et gennemarbejdet og velbalanceret brætspil, med regler der på sikker vis hjælper spillerne igang med spillet. Lagrange nomineres også for sin gode brug af kendte spilmekanikker, det gode flow og de interessante optimeringsudfordringer, der ændres ved hvert setup af spillet.

Lagrange is a classic eurogame in which all players collect space junk and use it to upgrade their drones with things like larger engines, more lasers or tractor beams. Throughout the game you have to prioritise which challenges you want to specialise your drone to handle, while balancing engines, cargo capacity and efficiency. Players' choice of upgrades is a difficult decision every turn, and you never have enough actions to everything that you want to.
Lagrange is nominated for being a polished and well balanced game with rules that guide the players securely and concisely to start the game. Lagrange is also nominated for its good use of well known mechanics, the nice flow of the game and the interesting optimization challenges that change during each setup of the game.


Skicka in rättelser om den här sidan