Om Alexandria
Hjälp oss: Att-göra
Skicka in rättelser

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Kalender
Bloggflöden
Priser
Jost-spelet

Kontakta oss
Integritetspolicy
Logga in:
Language icon Välj språk:

dadeennbsv

Influencer Extortion

Omslag till Influencer Extortion

Deltagare: 4-6 spelare

Av

✏️August Palving Blauner
✏️Pil Koch Gregersen

Beskrivning

En lille flok influencers er i en frygtelig knibe da den anonyme hacker “4chan” truer med at afsløre deres dybeste hemmeligheder.

Foromtale

Har du lyst til at opleve livet som influencer i et klubhus sammen med dine kollegaer her i feltet? Alt går godt, indtil I pludselig konfronteres med blackmail fra den anonyme hacker 4chan. Sammen med jeres SoMe agent får I travlt med at beherske situationen og samtidig opretholde jeres image og content flow. Kan I holde jeres fans i ro imens I planlægger jeres fælles panel til SawCon 2022? Kan I nå at besejre 4chan inden jeres hemmeligheder bliver afsløret overfor jeres fans og resten af internettet?
Spilleformen er løs og afhænger af spillernes fantasi til hvordan de løser forskellige problemer gennem sociale medier. Spillerne benytter sig af terningekast til at måle succesen af deres opslag. Genren er komisk, men vær beredt på at forsvare dine dybe og mørke hemmeligheder.
Scenariet giver rig mulighed for at slippe kreativiteten løs og finde på nye ting der kan trende på TikTok.

Spillertype

Som spiller skal kunne lide at kaste med terninger for at afgøre beslutninger. Dog skal du også være klar på at improvisere og synes om karakterdrevet komedie som afhænger af samspillet med dine medspillere og spilleder.
Udover det kan det anbefales at have et vist kendskab til SoMe verdenen.

Spilledertype

Spillederen skal kunne lide at improvisere, samtidig med at kunne holde det store fokus på det overordnede plot. Du skal spille rollen som en SoMe agent og sætte rammen for spillernes spilopper. Du skal også vurdere kvaliteten af spillernes content, for at sætte sværhedsgraden af deres rul.

Antal spillere og spilledere: 4-6 spillere + 1 spilleder

Tid: 2 timer

Sprog: Hele scenariet på dansk og engelsk

Aldersgrænse: Ingen

Læsemængde: 1-2 sider, et simpelt character sheet og et action cheat sheet

Online: Ja

Stikord:
SoMe
Komedie
Terninger

A small group of influencers are in trouble when the anonymous hacker “4chan” threatens to expose their deepest secrets.

Preview

Do you want to experience life as an influencer in an influencer house with your colleagues in the field? Everything is fine, until you’re suddenly confronted with blackmail from the anonymous hacker 4chan. Together with your social media agent, you must rush to get the situation under control while still maintaining your image and content flow.
Can you keep your fans calm while planning your panel for SawCon 2022? Are you able to defeat 4chan before your secrets are exposed to your fans and the rest of the internet?
The game features a free form game flow that depends on the imagination of the players and how they choose to solve different problems using social media. The players use dice rolls to determine the success of their posts. The genre is comedic but be prepared to defend your deepest and darkest secrets.
This scenario gives plenty of opportunities to let your creativity flourish while inventing new trends on TikTok.

Player type

As a player, you should like rolling dice during the game. You should also be prepared to improvise and enjoy character driven comedy that depends on the interactions with other players and the gamemaster.
Other than that, it is recommended to have some familiarity with the world of social media.

Gamemaster type

The gamemaster should enjoy improvising, while keeping the focus on the overall plot. You play the role of a social media agent and you set the framework for the players’ antics. You will also assess the quality of the players content, to set the difficulty of their rolls.

Number of players/game facilitators: 4-6 players +1 GM

Runtime: 2 Hours

Language: Danish

Age restriction: None

Amount of reading: 1-2 pages, a simple character sheet and an action cheat sheet.

Online: Yes

Keywords:
SoMe
Comedy
Dice

Spelat på

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)


Skicka in rättelser om den här sidan